Recepció

Un nou client, un candidat o postulant, un proveïdor, un assessor… La primera impressió de l’empresa és, a nivell visual, un impacte que perdura per a les relacions futures i aquesta és la importància de l’espai de recepció de la companyia. Un lloc on les necessitats d’administració, d’atenció, d’emmagatzematge, d’ordre i d’imatge cobren una especial … Llegiu mésRecepció

Taules de reunió

En un entorn de treball on cada vegada adquireixen més importància les decisions del grup, el disseny efectiu de les sales de reunions adquireix gran rellevància. El nostre compromís es sustenta en una àmplia gamma que ofereix solucions per a cada necessitat.

Let’s Talk

Conscients de la importància de les reunions de treball, Let ‘s Talk ofereix un nou concepte d’espais de reunió que conviden a la feina en equip i al desenvolupament d’idees creatives, tan importants per a l’empresa actual.

Let’s Meet

Let ‘s Meet procura, d’una forma natural, trobades formals o informals entre els membres de l’equip per convertir tot l’espai de l’oficina a espai útil de treball.

Drone

Drone és una família de taules de juntes amb un atractiu disseny i materials nobles. La sèrie presenta multitud de configuracions amb diferents dimensions, opcions d’electrificació, formes de tapes i creixements per adaptar-se a tots els espais de reunions formals.

Travel abatible

Un programa de taules que ofereix solucions orientades a la flexibilitat, a la productivitat ia la polivalència, ha de tenir en compte la integració de les noves tecnologies. Travel disposa d’un schuko opcional integrat a la tapa de la taula i unes peces que condueixen el cablejat a través de la biga per arribar al … Llegiu mésTravel abatible

Let’s Think

L’oficina actual senti les seves bases sobre el treball i la col·laboració de l’equip. No obstant això, de vegades la tasca específica requereix concentració o intimitat. Let ‘s Think ofereix estructures micro-arquitectòniques per a aquests moments on l’usuari necessita un plus d’aïllament.

Class

Class es constitueix amb un esperit polivalent en les actuals sales de formació, buscant adaptar-se a les diferents necessitats de cada usuari. Aquesta nova sèrie suposa una opció ideal per a espais de col·lectivitats sense renunciar a la màxima ergonomia.

Skala

La regulació eleéctrica en alçada del programa Skala amplia l’ús natural de l’escriptori d’oficina i permet una millor adaptació a la fisiologia i anatomia de l’usuari en cada moment. Les taules Skala poden utilitzar-se i regular-se per un usuari múltiple i, per altra banda, segons convingui poden esdevenir un lloc de reunions espontànies i posada … Llegiu mésSkala

V30

El sistema V30 presenta una àmplia varietat de composicions que donen suport a la multitud de solucions en els espais d’oficines. La seva robustesa visual, gràcies al pòrtic en forma de cèrcol i la tapa -tots dos de 30 mm de gruix- possibiliten que V30 es converteixi en una de les sèries més versàtils i … Llegiu mésV30

Sol·licitud d'informació