Sistemes de mampares autoportants

Kubik, el sistema "Room and Room" per a les oficines contemporànies

Amb el sistema Kubik, Ofimatic donem solucions als nous conceptes de treball en les oficines contemporànies, ajudant a crear espais de treball, estimulant la creativitat, afavorint el treball en equip i les reunions entre diferents departaments.

Kubik és un sistema “Room and Room”, que permet configurar sales autoportants, que no requereixen pel seu muntatge de cap connexió amb els elements estructurals que l’envolten.

El sistema Kubik es pot realitzar amb mono vidre o doble vidre, cec, mixte.

Catàleg de mampares autoportants

KUBIK OF-ST-100

Kubik dóna solució als nous conceptes que s’estan plantejant en el disseny de  les oficines contemporànies, ajudant a generar espais de treball que estimulen la creativitat, afavoreix el treball en equip i les reunions entre diferents departaments. Amb sistema ST-100  monovidre

KUBIK OF-ST-200

Kubik dóna solució als nous conceptes que s’estan plantejant en el disseny de  les oficines contemporànies, ajudant a generar espais de treball que estimulen la creativitat, afavoreix el treball en equip i les reunions entre diferents departaments. Amb sistema ST-200. Doble vidre

Sol·licitud d'informació