Mampares i divisió de l'espai

Investigació, disseny i innovació ens inspiren
per crear espais de treball, compartimentats en funció de l’ús, la tecnologia i l’arquitectura

Capdavanters en el disseny i execució d’oficines, compartimentades amb mampares

Ofimatic som experts en l’estudi i desenvolupament de projectes de divisió de l’espai en oficines. A través de la utilització de materials com l’alumini, vidre, fusta, teixits, etc…

L’experiència acumulada durant anys en aquest àmbit s’ha vist refermada per la col·laboració amb el nostre partner Sitab, sempre a l’avantguarda en solucions de disseny i qualitat sense oblidar la responsabilitat mediambiental, disposant de la certificació més capdavantera com és “Cradle to Cradle”. 

La conjunció d’Ofimatic i Sitab garanteix el disseny i execució d’espais innovadors que possibiliten fluxos de treball intel·ligents, alineats amb les necessitats específiques de cada empresa.

Doble compromís amb la qualitat

L’èxit d’un projecte de divisió de l’espai no depèn únicament de la qualitat dels materials i mampares emprats, sinó també de la qualitat de les tasques de disseny, planificació i execució.

Ofimatic ens comprometem amb el compliment d’aquestes dues premisses, com ho demostren els projectes executats per als nostres clients.

Analitzem les necessitats de cada empresa i projectem com han de ser els espais de treball. Oferim l’assessorament necessari en l’elecció de les mampares i els productes a emprar, escollint sempre entre els que compleixen amb els estàndards de qualitat i prescripcions requerides.

Per últim, tenim la màxima cura durant la fase d’execució en el procés d’instal·lació i muntatge.

Responsabilitat mediambiental

La responsabilitat mediambiental forma part de la filosofia dels projectes de divisió de l’espai executats per Ofimatic. És per això que confiem en Sitab i en productes que compleixen amb la certificació “Cradle to Cradle”.

Constatem amb aquesta certificació, que els productes acaben retornant a la biosfera al final del seu cicle de vida, imitant la productivitat sostenible i regenerativa de la natura.

Apostem per materials reciclables, amb  impacte ecològic dèbil, i per l’ús responsable dels recursos.

Solucions per a espais de treball

Materials i acabats d'alta qualitat i sostenibles
que compleixen amb els estàndards més exigents

WhatsApp chat

Sol·licitud d'informació