Tabics mòbils

Múltiples sistemes de compartimentació per a oficines i espais de treball

Ofimatic disposa de sistemes de compartimentacions físics i acústics concebuts per a espais amb diferents condicions acústiques i de privadesa.

Amb els diferents nivells d’insonorització i aïllament podem crear espais que permeten desenvolupar activitats simultànies de diferent índole.

Aquests sistemes estan formats per mòduls independents que llisquen penjats d’un sol carril únic, integrat al fals sostre, a fi de separar o unir espais contigus.

Tipologies de tabics mòbils

Sistema de compartimentació física i acústica d’espais amb un nivell d’insonorització estàndard, format per mòduls independents que llisquen penjats d’un únic carril de més integrat en el fals sostre i que permet separar o unir ràpidament dos espais. Aquest sistem no necessita cap guia al terra.

Aquest tipus de tabics mòbils permeten crear sistemes de rodament multidireccional i monodireccional.

> Més informació

Sistema de compartimentació física i acústica concebuda per a espais amb diferents condicions acústiques. Els seus alts nivells d’insonorització i aïllament permeten desenvolupar activitats simultànies d’índole molt diferent.

Aquest sistema està format per mòduls independents que llisquen penjats d’un únic carril de més integrat en el fals sostre i que permet separar o unir ràpidament dos espais contigus. No necessiten cap guia a terra.

Aquest tipus de mur mòbil admet sistema de rodament multidireccional i monodireccional.

> Més informació

Sistema de compartimentació d’espais, format per mòduls independents de vidre que llisquen penjats d’un únic carril de més integrat en el fals sostre i que permet separar o unir ràpidament dos espais contigus.

S’utilitza de manera habitual en oficines, locals comercials, etc. No requereix guia a terra.

Per a aquest tipus de mur mòbil es recomana únicament el sistema de rodament multidireccional, ja que els mòduls, en ser de vidre, són més fràgils.

> Més informació

Sistema de compartimentació física i acústica d’espais amb alts nivells d’insonorització i aïllament acústics, que també permet transparència i l’entrada de llum entre els espais a dividir.

Està format per mòduls independents revestits amb vidre, que llisquen penjats d’un únic carril de més integrat en el fals sostre i que permet separar o unir ràpidament dos espais contigus que poden tenir usos molt diferents. No requereix guia a terra.

Aquest tipus de mur mòbil admet sistema de rodament monodireccional i multidireccional.

> Més informació

Sol·licitud d'informació