Mobiliari

3.60

Forma 5

La cadira 3.60 acompanya el moviment natural del cos i exigeix a l’usuari una contínua estabilització, incrementant el moviment articular i l’activitat muscular. 3.60 és una cadira que ha estat concebuda a partir de l’estudi de l’ergonomia, la fisonomia i la cinemàtica del cos humà i, en concret, del desenvolupament postural del treball d’oficina al llarg de la jornada.

Productes relacionats

Sol·licitud de pressupost

Sol·licitud d'informació

Solicitud de presupuesto

Solicitud de información

Request quote

Request information