Mobiliari

Travel abatible

Forma 5

Un programa de taules que ofereix solucions orientades a la flexibilitat, a la productivitat ia la polivalència, ha de tenir en compte la integració de les noves tecnologies. Travel disposa d’un schuko opcional integrat a la tapa de la taula i unes peces que condueixen el cablejat a través de la biga per arribar al pedestal que presenta un forat destinat a la conducció vertical de l’electrificació. Aquest sistema permet enllaçar l’electrificació de diferents taules.

Productes relacionats

Sol·licitud de pressupost

Sol·licitud d'informació

Solicitud de presupuesto

Solicitud de información

Request quote

Request information