Mobiliari

V30

Forma 5

El sistema V30 presenta una àmplia varietat de composicions que donen suport a la multitud de solucions en els espais d’oficines. La seva robustesa visual, gràcies al pòrtic en forma de cèrcol i la tapa -tots dos de 30 mm de gruix- possibiliten que V30 es converteixi en una de les sèries més versàtils i adaptables de Formació maig.

Sol·licitud de pressupost

Sol·licitud d'informació

Solicitud de presupuesto

Solicitud de información

Request quote

Request information