Projecte

Naturgy

Noves oficines de NATURGY a Barcelona, en aquest projecte Ofimatic ha treballat amb diferents tipus de mampara segons els requeriments de cada sala tenint en compte les solucions acústiques  i funcionals. S’han utilitzat  vidres curvilinis, mampara mono  vidre i doble vidre. Amb aquesta compartimentació s’han generat sales de reunions tancades, sales polivalents, despatxos tancats.

Sol·licitud d'informació